Kwalitatieve Zorg

Kwalitatieve zorg binnen onze zorgvilla

Berckendael Zorgvilla is aangesloten bij de branchevereniging SPOT. 

Wonen in Berckendael verzekert u als bewoner van warmte en comfort, individuele ondersteuning en het geruststellende gevoel dat u op eigen wijze kunt blijven genieten van het leven. Integriteit, respect en persoonlijke aandacht staan volgens SPOT en Berckendael Zorgvilla centraal in de omgang met elkaar.

Kwaliteitsverslag

Wilt u meer weten over de beoogde en behaalde kwaliteit over 2020?

Bekijk hier het Kwaliteitsverslag 2020.

HKZ

De stichting Harmonisatie Kwaliteitskeurmerken in de zorgsector, kortweg stichting HKZ, is een kwaliteitsinstituut. Zij stellen kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen ze samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren.

SPOT verricht screenings bij haar leden met als doelstelling dat zij het ISO/HKZ-certificaat behalen.

Wat wordt bedoeld met patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid wordt binnen Berckendael zorgvilla gerealiseerd en gewaarborgd door vakbekwame zorgverleners. De wettelijke regeling voor bevoegd en bekwaam handelen hebben wij uitgewerkt, zodat onze medewerkers exact weten wat de regels zijn en hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd. Daarnaast is het bij ons gebruikelijk om dubbel medicatie af te tekenen en voegen we een extra controle toe bij risicovolle medicatie.

Wij hanteren de lijst met medicatie die tot stand is gekomen door de Taskforce Medicatieveiligheid Care, waarin alle partijen binnen de keten samenwerken: ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC Zeggenschap in Zorg, NHG, NPCF, NVAVG, VGN en V&VN.

 

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Voor de eerste zorg valt u onder de eerstelijnszorg van een huisarts. Voor bewoners die van buiten de gemeentegrenzen komen werken wij samen met een vaste huisarts. Wij kunnen alle contacten verzorgen met de huisarts en voeren zelf verzorging, begeleiding en verpleging uit. Medicatiebeheer wordt door ons verzorgd en voldoet aan de hoogste richtlijnen.

Voor gespecialiseerde zorg valt u onder uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarnaast schakelen wij een specialist Ouderengeneeskunde in bij bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 5 of hoger. Deze heeft een coachende rol naar het team en biedt uitgebreidere deskundigheid daar waar het gaat om specifieke vraagstukken.

 

Wat is een elektronisch cliëntendossier?

Bij een goede en verantwoorde zorg is het belangrijk om alle afspraken te registreren. Voor nieuwe bewoners maken wij inventarisaties van zgn. “risico-onderwerpen”, zoals ondervoeding, incontinentie of vallen. De uitkomsten van de inventarisatie leiden tot concrete zorgafspraken, die we met elkaar vastleggen in een zorgplan, welke als leidraad dient voor onze zorg. Zo monitoren we hoe we met onze bewoners omgaan en of we onze afspraken nakomen.

Rapportage over onze bewoners vindt digitaal plaats. De gemaakte afspraken zetten we in ons elektronisch cliëntendossier. Waarom is dit belangrijk? Omdat onze medewerkers dan in één opslag kunnen zien wat de afspraken zijn en via een tablet de zorg die geleverd is weer kunnen overdragen. Helder, overzichtelijk en prettig voor onze bewoners.

 

Privacy

Voor alle afbeeldingen op de website of anderszins gepubliceerd is toestemming verkregen van onze bewoners. Dupliceren van de foto’s is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

Foto van man bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael
Foto van vrouw bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael
Foto van vrouw bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael

Contact

Berckendael Zorgvilla

Gemeentewerf 5

2651 CA Berkel en Rodenrijs

E. info@berckendael.nl

 

stel uw vraag

Locatie