Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid ontstaat door zorgvuldig handelen door bevoegde en bekwame zorgverleners. De wettelijke regeling voor bevoegd en bekwaam handelen hebben wij uitgewerkt, zodat onze medewerkers exact weten wat de regels zijn en hoe de verantwoordelijkheden zijn belegd. Daarnaast is het bij ons gebruikelijk om dubbel medicatie af te tekenen en voegen we een extra controle toe bij risicovolle medicatie.

Wij hanteren de lijst met medicatie die tot stand is gekomen door de Taskforce Medicatieveiligheid Care, waarin alle partijen binnen de keten samenwerken: ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC Zeggenschap in Zorg, NHG, NPCF, NVAVG, VGN en V&VN.

 

Huisarts en specialist Ouderengeneeskunde

Voor de eerste zorg valt u onder de eerstelijnszorg van de huisarts. Voor nieuwe bewoners van buiten Berkel en Rodenrijs werken wij samen met een vaste huisarts. Wij kunnen alle contacten met de huisarts verzorgen. Medicatiebeheer wordt door ons verzorgd en voldoet aan de hoogste richtlijnen.

Voor gespecialiseerde zorg valt u onder uw behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarnaast schakelen wij een specialist Ouderengeneeskunde in bij bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 5 of hoger.

 

Elektronisch cliëntendossier

Bij een goede en verantwoorde zorg is het belangrijk om alle afspraken te registreren. Voor nieuwe bewoners maken wij inventarisaties van zgn. “risico-onderwerpen”, zoals ondervoeding, incontinentie of vallen. De uitkomsten van de inventarisatie leiden tot concrete zorgafspraken, die we met elkaar vastleggen in een zorgplan, welke als leidraad dient voor onze zorg. Zo monitoren we hoe we met onze bewoners omgaan en of we onze afspraken nakomen.

Rapportage over onze bewoners vindt digitaal plaats. De gemaakte afspraken zetten we in ons elektronisch cliëntendossier. Waarom is dit belangrijk? Omdat onze medewerkers dan in één opslag kunnen zien wat de afspraken zijn en via een tablet de zorg die geleverd is weer kunnen overdragen. Helder, overzichtelijk en prettig voor onze bewoners.

Rondleiding Onze zorg

 

Foto van man bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael
Foto van vrouw bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael
Foto van vrouw bij verpleeghuis Rotterdam - Berckendael

Contact

Berckendael Zorgvilla

Gemeentewerf 5

2651 CA Berkel en Rodenrijs

E. info@berckendael.nl

 

stel uw vraag

Locatie